Dřevostavby
Vanžura s.r.o.

fax: +420 475 225 258

drevostavby.vanzura@centrum.cz

IČO: 254 92 861
DIČ: CZ 254 92 861

Roman Vanžura

jednatel společnosti

+420 777 226 723

Lenka Schönhöferová

jednatelka společnosti

+420 776 886 723

Firma je zapsána v obchodním rejstříku, který vede Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20840.

montáž

Podívejte se jak provádíme montáže domů. Přesvědčte se sami, jak rychle jsme schopni vystavět rodinný dům. Během 3 měsíců se můžete nastěhovat do svého nového domu.

pracovní postup