Naše technologie

Tepelné vlastnosti


Součinitel prostupu tepla obvodové stěny:

u=0,167 Wm-2K-1


 

Použité předpisy dle TZUS České Budějovice: ČSN 73 2031,
ČSN 73 2575,
ČSN 73 0540,
ČSN 73 0545


Požární odolnost obvodové stěny pro tepelné namáhání z vnitřní strany

Požárně uzavřená plocha: 30 min. D2, 61 min. D3
Použité předpisy dle PAVUS Veselí nad Lužnicí: ČSN 73 0855, ČSN 73 0856

 

 
 

Copyright © 2013, Dřevostavby Vanžura s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu Dřevostavby Vanžura s.r.o.
je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného v tomto portfoliu
a na www.drevostavby-vanzura.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty.