Výhody dřevostaveb

Rychlá výstavba
- Při stavbě dřevostavby, která je tzv. „suchou formou“ dochází k velmi výrazné časové úspoře oproti výstavbě zděného domu. Doba výstavby se pohybuje v rozmezí 8 – 12 týdnů.

Finanční úspornost stavby
- Pořizovací náklady dřevostavby jsou oproti zděné stavbě nižší o cca 30 %.
- Při výstavbě domu, který je financován hypotékou se z důvodu rychlé realizace neplatí žádné úroky navíc.

Energetická úspornost
- Dřevo je jeden z nejlepších izolačních materiálů. V kombinaci s dalšími  námi používanými izolačními materiály, dosahujeme velmi nízkých hodnot součinitele prostupu tepla (U = 0,167 W/(m2.K) a stěny  splňují i požadavky  na pasivní domy.
- Výrazné úspory za vytápění oproti zděnému domu (až 50%), ročně můžete ušetřit až desetitisíce korun.

Větší podlahová plocha
- Obvodové stěny našich dřevostaveb mají při vysoké tepelné izolaci minimální tloušťku zdí, a proto nabízení větší vnitřní užitný prostor při stejných rozměrech objektu. Tzn., že při zastavěné ploše 100 m2 dostaneme u přízemního domu cca 1 místnost navíc. V případě patrového domu jsou to místnosti dvě.

Možnost stavby během celého roku

- Výstavba formou „suché technologie“ umožňuje stavět po celý rok, takže stavebník není vázán příznivým počasím a teplotami a je možno stavět i v průběhu zimních měsíců, kdy teplota klesá i hluboko pod bod mrazu.


Ochrana životního prostředí

- Dřevostavby jsou šetrné k životnímu prostředí. Pro výrobu stavebních částí se spotřebuje méně energie než pro dobývání cihlářské hlíny, pálení cihel a jejich transport. Materiál na jednu dřevostavbu vyroste v českých lesích za necelé 2 minuty. Dřevo je jeden z nejpoužívanějších a nejběžnějších materiálů, z kterého se staví již několik století.

Možnost nastěhování okamžitě po dokončení

- Do dokončeného domu je možno se okamžitě nastěhovat, neboť odpadá dlouhodobé vysoušení vlhkosti, tak jak je to nutné u zděného domu.

Požární odolnost

- Výhodou našeho systému je nehořlavost, která je podložena duplicitní zkouškou požární odolnosti obvodové stěny Státní zkušebnou Pavus Veselí na Lužnicí. Dle výsledků je prokázána odolnost 62 minut.

Životnost

- Životnost dřevostaveb je srovnatelná se zděnou stavbou. Stačí hledat dřevěné domy ze středověku (např. hrázděné Valdštejnské domky v Liberci ze 17.století) nebo ve skanzenech – životnost těchto domů je prověřena několika staletími.

Dřevostaby Vanžura
 

Copyright © 2013, Dřevostavby Vanžura s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu Dřevostavby Vanžura s.r.o.
je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného v tomto portfoliu
a na www.drevostavby-vanzura.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty.